ราคาบอล ค่าน้ำ ความเหมาะสมของเหตุการณ์กับการแลกเปลี่ยน